Kære hoppeejer 

Insemineringssæsonen er en travl tid, hvor alting gerne skal klappe på rette tidspunkt. Derfor har vi her valgt, at informere om så mange som muligt af de spørgsmål, som du kunne have vedrørende insemineringen.

 

Booking til inseminering

Det er rart for alle parter, hvis bookingen sker i så god tid som muligt. Hvis der er tale om en hoppe uden føl, vil du måske allerede på forhånd kende hoppens brunstcyklus. Vi kan derfor beregne, hvornår hoppen kommer i brunst næste gang. Det er bedst, hvis hoppen ankommer lige inden forventet brunst eller en af de første dage i brunsten.

Ved hopper med føl ved siden, er det typiske tidspunkt for ankomst af hoppen til inseminering 26-27 dage efter foling. Enkelte hopper bliver insemineret allerede i følbrunsten. Hoppen skal i så fald ankomme 4-6 dage efter foling med sit føl ved siden.

Det er som nævnt en fordel, hvis vi, i så god som muligt, aftaler, hvornår hoppen ankommer. Dog kan vi i langt de fleste tilfælde modtage hopper fra dag til dag.

 

Indlevering af hopper

Indlevering af hopper kan efter forudgående aftale ske alle hverdage i tidsrummet 8.00 – 22.00.
Det kan være en fordel, hvis hoppen undersøges allerede ved ankomsten. På den måde kan vi diskutere eventuelle særlige forhold ved hoppen og sammen planlægge det videre forløb. Erfaringsmæssigt sætter mange hoppeejere stor pris på at være til stede ved denne første undersøgelse. Hvis du ønsker, at din hoppe skal undersøges allerede ved ankomsten, skal indleveringen ske i tidsrummet 8.00 – 9.00 på hverdage.

 

Undersøgelse

Alle hopper undersøges alment gynækologisk og med ultralydsscanner i forbindelse med ankomsten. Ved enhver inseminering dækker udgifterne bestilling og håndtering af sæd (men ikke selve sæden), inseminering samt ultralydsscanning (follikelkontrol) i forbindelse med inseminering. Der kan komme ekstra udgifter ved returnering af diverse  transportbeholdere til sæd.

I forbindelse med inseminering af en hoppe kan dette foregå enten ved inseminering med transportsæd eller ved anvendelse af frossen sæd.

 

Transportsæd

Ved transportsæd forstås sæd som er tappet på en hingstestation og forberedt til transport, således at hoppen kan insemineres samme dag eller dagen efter tapning. Det antages normalt, at sæden er befrugtningsdygtig i mindst 2 døgn efter at den er lagt ind i hoppen. Dette betyder, at hoppen normalt insemineres hver 2. dag i dagene lige omkring ægløsning.

I mange tilfælde vælges der en populær hingst, som har mange hopper til inseminering. Derfor er mange hingsteholdere interesseret i, at dyrlægen anvender så få portioner sæd, som muligt i hver brunstperiode - oftest kun 1 og max 2 portioner.

Dette problem løses ved at dyrlægen styrer ægløsningen hos hoppen med en hormonbehandling, så man ved nogenlunde præcist, hvornår hoppen har ægløsning og kan bestille sæd til netop det tidspunkt. Derfor er det vigtigt at hoppen følges tæt i sin brunst for at finde det korrekte tidspunkt for en hormonbehandling. Hormonbehandlingen har ingen negativ indflydelse på om hoppen bliver drægtig efter insemineringen - snarere tværtimod.


Transportsæd er aktuelt i forbindelse med inseminering fra Danmark, EU og Norden.


Hingste opstaldet i DK tappes typisk mandag, onsdag, fredag og lørdag. Vi modtager normalt sæden dagen efter med posten, men flere af hingstestationerne har en kurerservice, der gør at sæden kan afhentes i Nordsjælland (af hoppeejer) samme eftermiddag, som den er tappet. Lørdage og helligdage kan sæden i nogle tilfælde afhentes direkte på hingstestationen af hoppeejeren.

Udenlandske hingste tappes typisk alle hverdage samt lørdage. Vi kan derfor bestille sæd alle dage fra mandag til torsdag. Sæden sendes med kurer og vi modtager forsendelsen næste dag. Lørdag til mandag er leveringen af sæd fra udlandet noget kompliceret.

Vi prøver derfor, så vidt det er muligt, at planlægge bestillingen i god tid inden weekenden. I enkelte tilfælde kan vi dog være nødsaget til at skulle have sæd til hoppen i weekenden. Om lørdagen kan sæden evt. afhentes direkte på fragtcentral i Tåstrup. Enkelte tyske hingsteholdere har desuden mulighed for at sende sæden som luftpost. Sæden skal derefter afhentes i Kastrup Lufthavn.

Hos en hoppe med normal frugtbarhed og en hingst med god sædkvalitet forventes en drægtighedsprocent på ca. 60–75 pr. brunst.

 

Priser 2023 incl. moms for inseminering på klinik - transportsæd:

Pr. brunstperiode: 1800,- (sædbestilling, follikelkontroller og insemineringshonorar) + diverse utensilier og ophold.

Sæsonpakke på klinik (sædbestilling, alle follikelkontroller, insemineringer, drægtighedsscanninger samt drægtighedskontrol efter dag 70 - exclusiv diverse krævede behandlinger) kr. 8.000,-

15 % rabat pr. brunst ved hoppe nr. 2 og efterfølgende hoppe ved samme hoppeejer.

Ved hver insemineringsperiode skal der tillægges 120,- der dækker diverse utensilier og miljøafgift (undtagen sæsonpakke)

Opstaldning pr. døgn 144,- hvis hoppen kan komme på græs.

Hopper, der opstaldes uden græs, koster 250,- pr. døgn.

 

Pakkeløsning skal vælges inden første inseminering😉

 

Inseminering på hoppens opstaldningsadresse:

 

Follikelkontrol pr. besøg 1.116,-

Follikelkontrol og inseminering pr. besøg 1.160,-

Miljøafgift og utensilier pr. besøg 71,25

Sæsonpakke 2023 (incl. alle follikelkontroller og insemineringshonorarer indtil 1. august) 9.875,-

Kørsel pr. km 8,15,-

 

Frost-sæd - kun på klinik

Anvendes, hvor transportsæd ikke er en mulighed.


Ved inseminering med frostsæd er det af stor vigtighed, at hoppen insemineres så tæt på ægløsningstidspunktet som muligt, da frostsæden efter optøning kun har befrugtningsevne i ca. 8 – 12 timer i hoppen. Dette kræver noget mere af dyrlægen, idet hopper til frostinseminering således har behov for follikelkontrol hver 8. time indtil ægløsning, så man kommer så tæt på ægløsningstidspunktet med insemineringen som muligt.

Hos en hoppe med normal frugtbarhed og en hingst med god frostsæd forventes en drægtighedsprocent på ca. 45–55 pr. brunst.


Pr. brunstperiode: 2250,-.

Sæsonpakke (sædbestilling, alle follikelkontroller, insemineringer, drægtighedsscanninger samt drægtighedskontrol efter dag 70 - eksklusiv diverse krævede behandlinger) 9.980,-


15 % rabat pr. brunst ved hoppe nr. 2 og efterfølgende ved samme hoppeejer.

Pakkeløsning skal vælges inden første inseminering

Ved hver insemineringsperiode skal der tillægges 120,- der dækker diverse utensilier og miljøafgift (undtagen sæsonpakke)

Opstaldning pr. døgn 144,- hvis hoppen kan komme på græs.

Hopper, der opstaldes uden græs, koster 250,- pr. døgn.

 

Teaserhingst

Vi lægger meget stor vægt på, at hopperne kommer i kontakt med hingst. Dels er kontakten vigtig for den psykiske stimulering af hoppen, dels er det en meget stor hjælp at kunne vurdere hoppens reaktion overfor hingsten, når det optimale insemineringstidspunkt skal bestemmes. Hingstekontakten har ligeledes vist sig at hjælpe på befrugtningen, da kontakten forøger spændingen i livmodermuskulaturen og sædcellerne derfor "hjælpes på vej".

Alle hopper undersøges dagligt for brunsttegn med teaserhingst.

 

Afhentning

Vi giver besked, når hoppen er klar til at komme hjem. Du kan afhente din hoppe på alle tidspunkter. Hvis du ønsker, vi skal være tilstede ved afhentningen, skal du give besked i forvejen og afhentningen skal så være mellem 8 – 16.30.

 

Scanning for drægtighed

Vi anbefaler at lade hoppen scanne 1 døgn efter inseminering for at undersøge for eventuel uhensigtsmæssig væskeophobning i livmoderen, da dette ikke er befordrende for drægtighed. Denne service er inkluderet i honoraret. Eventuel skylning og behandling af livmoder er eksklusiv.

Ved scanning for drægtighed anbefales dette på dag 16 – 18 efter sidste inseminering. Hvis der er risiko for tvillinger pga. dobbelt ægløsning, anbefales scanning på dag 14 – 16, da dette er det bedste tidspunkt at klemme en evt. tvilling bort.

Scanning for drægtighed koster 1116,- kr

Der ydes 15 %,- i rabat, hvis hoppen kommer på klinikken til scanning mellem 8-9 om morgenen.
Honorar for drægtighedsscanning er ikke indbefattet i insemineringsomkostninger - undtagen pakkeløsning.

Er hoppen (mod forventning) ikke drægtig ved scanning på klinik er scanningen gratis, hvis hoppen insemineres på klinikken i den efterfølgende brunst.

Alle oplyste priser er inklusiv moms.

 

Ved opstaldning på klinikken lukkes hopperne på fold evt. med andre hopper efter forudgående aftale og skader/sygdom i forbindelse med opholdet på Birkebjerggaard sker på ejers ansvar.

I uhyre sjældne tilfælde kan der optræde skade i hoppens endetarm i forbindelse med de påkrævede undersøgelser. Dette er en minimal risiko, som man bliver nødt til at oplyse om og som ikke kan lægges dyrlægen til last.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 40 18.

Hos Dyrlægegruppen Laugø lægger vi vægt på kvaliteten af insemineringsarbejdet og ønsker at have tid til netop din hoppe, således at vi kan opnå de ønskede resultater.

Med venlig hilsen

Klavs Alexander

Dyrlægegruppen Laugø Aps